Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
TopGodJezusH. GeestChristenKerk
"Je hoeft niet volmaakt te zijn om anderen te helpen, maar je moet wel volmaakt zijn om anderen te oordelen. Daarom kan alleen God oordelen."
(herkomst onbekend)
RSS Bijbel

Als christenen baseren wij ons geloof op de bijbel, het Woord van God. Daarom besteden wij veel aandacht aan wat de bijbel te zeggen heeft over tal van onderwerpen.

Maar wat geloven wij...?

Over God?

 • Er is maar één God, die de hemel en aarde en gemaakt heeft. Hij heeft zichzelf op allerlei manieren aan de mensen geopenbaard. We kunnen daarover lezen in de bijbel. Uiteindelijk heeft God zichzelf geopenbaard in Jezus Christus, Zijn Zoon.
 • God houdt van Zijn schepping en van de mensen. Hij wil een relatie met mensen hebben. God is geen afstandelijke god, maar een persoonlijke God, die ieder mens kan ervaren.

Over Jezus?

Jezus aan het kruis
 • Jezus is de Zoon van God. Hij kwam op aarde als mens en was dus zowel God als mens. Jezus kwam op aarde om ons mensen te laten zien, wat het karakter van God is. Hij ging rond en genas de ziekten van de mensen, Hij leerde hen over het koningschap van God.
 • Hij liet zich kruisigen om de straf te dragen voor al het kwaad dat door de mensheid als geheel, maar ook door ieder afzonderlijk is en wordt gedaan. Jezus is de enige weg om met God verzoend te worden. Alleen door Jezus kunnen wij in relatie met God de Vader leven.
 • Zoals Jezus voorzegd had, stond hij op de derde dag op uit de dood. Zijn leerlingen werden daarvan pas overtuigd, nadat zij Hem in levende lijve hadden gezien. Nadat hij zichzelf levend had getoond aan vele mensen, ging hij terug naar God, Zijn Vader.

De Heilige Geest?

 • De Heilige Geest is de Geest van God, die bij ons is gekomen, nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Het was vanaf het begin Gods bedoeling met de mensen, dat zij in hun leven geleid zouden worden door de Heilige Geest. In de bijbel staat, dat de Heilige Geest 50 dagen na de opstanding werd gegeven aan de leerlingen van Jezus. Ook vandaag kan iedere gelovige de Heilige Geest ontvangen.
 • De Heilige Geest is degene, die ons kracht geeft om als christenen te leven en om te getuigen, wat God in ons leven gedaan heeft en doet.
 • Door de Heilige Geest is God merkbaar aanwezig in ons leven. De Heilige Geest geeft een hele nieuwe dimensie aan ons leven, waardoor de bijbel niet alleen maar een oud boek is, maar waardoor de bijbelse boodschap dagelijkse werkelijkheid voor ons is.

Het leven als christen?

 • Christen ben je iedere dag, niet alleen op zondag. Wij willen ons iedere dag van ons leven laten inspireren en leiden door het evangelie van Jezus Christus.
 • Wij geloven en ervaren, dat God ons leven leidt door de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn geen 'betere mensen', dan anderen. We geloven juist, dat we Gods kracht iedere dag heel hard nodig hebben, omdat we mensen zijn als ieder ander.
 • Maar, het leven met God is totaal wel anders dan een leven zonder God, juist doordat Hij in ons leven aanwezig is. Onze ervaring is, dat je leven veranderd wordt, als je God toelaat in je leven. Leven met God geeft een diepe vervulling en zin aan het leven.

De dood?

 • Wij geloven, dat de lichamelijke dood niet het einde is. Onze geest leeft verder bij God. Hoe dat precies zal zijn, weten we niet, maar de bijbel belooft ons, dat we voor altijd bij Hem zullen zijn.
 • In de bijbel staat, dat een mens eenmaal leeft, waarna God zijn leven beoordeelt. Echter, we hoeven niet veroordeeld te worden als we in Jezus geloven, omdat Hij de straf voor elke verkeerde daad heeft gedragen, toen Hij stierf.

De bijbel?

 • De bijbel is het betrouwbare verslag van de openbaring van God aan de mensen. Het mooie is, dat God zichzelf openbaart in het directe contact met mensen, en ook door hun levens heen. Dat alles lezen we in de bijbel.
 • De bijbel laat ons zien wie God is, wat Zijn plannen met de mensen zijn en hoe we met Hem in contact kunnen komen.
 • De bijbel geeft ons instructie voor ons leven als christen.
 • De bijbel is meer dan een gewoon boek. Het is Gods Woord en als zodanig richten wij ons op de bijbel. Wij streven ernaar, om ons geloof zo min mogelijk 'vast te leggen' in dogma's, maar iedere keer alles wat we geloven te toetsen aan de bijbel.

Andere kerken?

 • Er is eigenlijk maar één kerk. De kerkelijke richtingen, zoals we die kennen, zijn door mensen gemaakt. De ware kerk bestaat uit die mensen, die in Jezus Christus als hun verlosser geloven. Of ze zich daarnaast katholiek, protestant, christengemeente, of wat ook noemen, is minder belangrijk.
 • Wij staan open voor alle christenen, juist omdat de kerkelijke opsplitsing ons niet zo veel zegt.
Natuurlijk is het onmogelijk om in een paar woorden aan te geven wat we precies geloven. Als u meer hierover wilt weten, of een samenkomst wilt bezoeken, kijk dan op onze pagina
"Waar en wanneer".