Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
"Een gebedsleven dat geen wonderen tot gevolg heeft, zou misschien wel het grootste wonder zijn."
RSS
Auteur: Peter
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 20-01-2014 08:41:20
Gewijzigd: 20-01-2014 11:49:28
"Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden." Dit is waarschijnlijk wel de bekendste tekst over aanbidding in de bijbel. Maar wat is dat, aanbidden in 'geest en waarheid'?
De uitdrukking 'aanbidden in geest en waarheid' komt uit Joh. 4, waar het verslag staat van het gesprek dat Jezus had met een Samaritaanse vrouw. De Samaritanen waren een volk dat in het land Israel was komen wonen, toen de Israelieten als ballingen in Babel waren. De Samaritanen aanbaden ook de God van Israel, maar ze accepteerden alleen de eerste vijf boeken van het Oude Testament als Gods woord.

In het genoemde gesprek staat deze passage:

"19 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent. 20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.
21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." (Joh. 4:19-24)

De Samaritaanse vrouw vraagt waar je moet aanbidden - op 'deze berg', of in Jeruzalem. Met 'deze berg' bedoelt ze de berg Gerizzim, waar de Samaritanen hun tempel hadden gebouwd. Die tempel was verwoest in 128 V.Chr. verwoest, maar voor de Samaritanen was dat nog altijd de heilige plaats. Er was een voortdurend dispuut tussen Joden en Samaritanen over wat nu wel de juiste plek was om God te aanbidden.

Jezus' antwoord geeft aan waar het werkelijk om gaat: niet de juiste plek, maar de juiste manier.

Jezus' antwoord geeft aan waar het werkelijk om gaat: niet de juiste plek, maar de juiste manier.

Hij maakt ook duidelijk dat het afhangt van de mate waarin we God kennen. De Samaritanen kenden God niet, de Joden hadden een mate van kennis (die overeen kwam met de mate van openbaring die het Oude Testament hun gaf), maar nu kwam de tijd van de ware aanbidding. Niet alleen vanuit kennis, maar op geestelijk niveau. Dank zij de wedergeboorte staat onze geest rechtstreeks in contact met God. Nu is de tijd dat we kunnen drinken van het Levend Water. Daar begon het gesprek met deze vrouw ook over (Joh. 4:13-14) en in Joh. 7:37 komt het terug. Het Levend Water gaat over de Heilige Geest (Joh. 7:39). Door de Heilige Geest kunnen we God aanbidden op een niveau dat uitstijgt boven alleen maar kennis van God. Als we b.v. zeggen: "Ik aanbid U, want u bent de Machtige", dan is dat goed, maar nog altijd vanuit kennis. In het O.T. lezen we dat ook. Het valt onder "wij aanbidden wat wij weten" (vs. 22). Aanbidden in geest duidt op een andere kwaliteit, op ontmoeting van geest tot geest. Er staat geen lidwoord bij, dus niet 'in de geest', maar 'in geest'. In het Grieks staat er 'en pneumati' en grammaticaal is dat een zg. 'dativus instrumentalis', wat aangeeft met welk 'middel' je iets doet. Hier dus: 'aanbidden door middel van geest'. Aanbidding is niet een kwestie van de juiste woordjes uitspreken op de juiste plek (Gerizzim, Jeruzalem, of waar dan ook), maar God zoekt aanbidding vanuit een echte ontmoeting met Hem.

Dan de waarheid. Iedereen kan 'netjes' Samaritaanse, Joodse, Reformatorische, Evangelische, of Pinkster 'rituelen' op de 'juiste plek' uitvoeren, in theorie zelfs zonder het te menen. Maar echte aanbidding vanuit de geestelijke ontmoeting met God kan alleen maar waarachtig zijn, of het is er niet.

Mijn ervaring is, dat je dit niet 'eventjes kunt maken' door wat liederen te zingen, of muziek te maken. Het komt voort uit je intieme leven met God, het leven van aanbidding, dat je dagelijks hebt. Muziek brengt geen aanbidding, muziek is een middel waarmee je de aanbidding die er al is in je hart, kunt uiten.

Muziek brengt geen aanbidding, muziek is een middel waarmee je de aanbidding die er al is in je hart, kunt uiten.Er zit een enorme rijkdom in deze verzen. Jezus trekt hier een scheidslijn tussen alle religieuze inspanning en ware aanbidding. Religieze rituelen vallen onder 'aanbidden wat je niet weet', of 'aanbidden wat je weet'. Je kunt dat doen zonder werkelijk in gemeenschap met God te leven. Maar ware aanbidding komt voort uit werkelijk geestelijk leven met God.

Ware aanbidding in geest en in waarheid is het ultieme herstel van het door de zondeval verbroken rechtstreekse samen leven met God, zoals God het oorspronkelijk bedoeld had.

Voor mij is dit een uitdaging om te groeien: "Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen." (Fil. 3:12)

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

Titel Auteur Publicatiedatum
Zingeving? Peter 23-02-2018 19:37:17
Mythe: Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen. Robin Schumacher/Matt Slick 01-03-2017 16:02:47
Eenzijdig voedsel Peter 30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich? Peter 14-11-2016 20:23:49
Vader Peter 22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaan Peter 25-03-2016 19:48:22
Dezelfde God? Peter 27-01-2016 17:56:32
De 'ware' kerk Peter 05-01-2016 15:09:12
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken. Peter 28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'? Peter 11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome? Peter 09-06-2015 13:16:25
Martelaren Peter 23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed? Peter 17-04-2014 08:39:15
S.O.S. Piet en het evangelie Peter 14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt? Peter 07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte? Pablo J.Luis Molinero 22-04-2013 07:57:15
Even nadenken... Peter 14-01-2013 11:36:07
De opkomst van Halloween Peter 13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslastering Peter 10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens! Peter 26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof? Peter 28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"? Peter 24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGO Peter 03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van Martin Peter 31-10-2011 20:59:10
De Club van 300 Peter 17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn? Peter 09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wij Peter 24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf! Peter 14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!! CGM leden 09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wacht Peter 28-04-2011 18:55:12
Het Oude en het Nieuwe Kruis A. W. Tozer 07-02-2011 11:45:38
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid. J. Lee Grady 19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is weg Peter 11-01-2011 21:59:48