Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
Auteur: A. W. Tozer
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 07-02-2011 11:45:38
Helemaal onaangekondigd en veelal onopgemerkt is er in onze moderne tijd een Nieuw Kruis populair geworden in evangelische kringen. Het lijkt op het Oude Kruis, maar het is toch anders: de overeenkomsten zijn oppervlakkig, maar de verschillen fundamenteel.
Vanuit dit Nieuwe Kruis is er een nieuwe filosofie over het christelijk leven opgekomen and vanuit die filosofie een nieuwe evangelische techniek - een nieuw soort samenkomst en een nieuw soort prediking. Deze nieuwe evangelisatie gebruikt dezelfde taal als de oude, maar de inhoud en haar accenten zijn niet hetzelfde als voorheen. Het Oude Kruis had niets met deze wereld. Voor het trotse vlees van Adam betekende het het einde van de rit.

Het Oude Kruis had niets met deze wereld. Voor het trotse vlees van Adam betekende het het einde van de rit.

Het legde het vonnis ten uitvoer, dat voortkwam uit de wet van Sinaï. Het Nieuwe Kruis gaat niet in tegen het menselijke vlees, maar het is een vriendelijk maatje. Welbegrepen is het de bron van een oceaan van correct plezier en onschuldig vermaak. Het laat Adam voortleven zonder hem lastig te vallen. Zijn motivatie in het leven is onveranderd; hij leeft nog altijd voor zijn plezier, alleen vindt hij dat plezier nu in het zingen van lofliederen en het bekijken van christelijke films, in plaats van allerlei zondige dingen. Het accent ligt nog altijd op vermaak, alhoewel het nu plezier op een moreel en intellectueel hoger plan is. Het Nieuwe Kruis propageert een nieuwe en helemaal andere evangelistische benadering. De evangelist vraagt niet om het oude leven op te geven, voordat het nieuwe kan worden ontvangen. Hij predikt geen tegenstellingen, maar overeenkomsten. Hij probeert het grote publiek aan te spreken, door te tonen dat christelijk geloof geen onplezierige eisen stelt, maar eerder hetzelfde biedt wat de wereld belooft, maar dan op een hoger niveau. Wat de wereld nastreeft wordt slim uitgelegd als juist datgene dat het evangelie aanbiedt; alleen is het religieuze product beter. Het Nieuwe Kruis doodt de zondaar niet, maar wijst hem een andere weg. Het leidt hem naar een reinere en fijnere manier van leven en spaart zijn zelfrespect. Tegen de zelfverzekerde zegt het: 'Kom en wees jezelf in Christus'; tegen de egoïst zegt het: 'Kom en verwezenlijk je wensen in de Heer'; tegen de sensatiezoeker zegt het: 'Kom en ervaar de sensatie van het christen zijn'. De richting van de Christelijke boodschap wordt aangepast volgens de huidige mode om het acceptabel te maken voor het grote publiek. De filosofie hierachter mag oprecht bedoeld zijn, maar oprechtheid betekent nog niet dat het juist is. Het is een leugen en het is blind. Het gaat compleet voorbij aan de hele betekenis van het Kruis. Het Oude Kruis is een teken van de dood. Het staat voor het abrupte einde van een mens. De man, die in de Romeinse tijd zijn kruis opnam en de kruisweg moest gaan, had al afscheid genomen van zijn vrienden. Hij zou niet meer terugkomen.

De man, die in de Romeinse tijd zijn kruis opnam en de kruisweg moest gaan, had al afscheid genomen van zijn vrienden. Hij zou niet meer terugkomen.

Hij vertrok en het was zijn einde. Het kruis sloot geen compromis, paste zich niet aan, spaarde niemand, maar doode de totale mens, helemaal en voor altijd. Het probeerde niet om op goede voet te staan met zijn slachtoffer. Het sloeg medogenloos en hard toe en als het klaar was met zijn werk, was de man niet meer. Er rust een doodvonnis op het ras van Adam. Er is geen strafomzetting en geen ontsnappingsmogelijkheid. God kan niet instemmen met welke vrucht van de zonde ook; zelfs al lijkt iets onschuldig, of mooi in de ogen van de mensen. God redt het individu door hem te liquideren en hem dan op te wekken in nieuw leven. De vorm van evangelie, die aangename parallellen trekt tussen de wegen van God en de wegen van mensen, is niet trouw aan de bijbel en wreed voor de ziel van degene die het aanhoort. Het geloof van Christus loopt niet parallel met de wereld, maar doorsnijdt het. Als we tot Christus komen, brengen we ons leven niet op een hoger plan, maar we laten het achter bij het kruis. De graankorrel moet in de grond vallen en sterven Wij, die het evangelie prediken moeten onszelf niet zien als een PR-agent, die goodwill voor Christus moet kweken in de wereld.

Wij, die het evangelie prediken moeten onszelf niet zien als een PR-agent, die goodwill voor Christus moet kweken in de wereld.

We moeten niet denken, dat we de opdracht hebben om Christus acceptabel te maken bij de zakenwereld, de pers, de sportwereld, of het moderne onderwijs. We zijn geen diplomaten, maar profeten en onze boodschap is niet een compromis, maar een ultimatum. God biedt leven aan, maar niet een verbeterd oud leven. Het leven dat Hij aanbiedt is leven uit de dood. Het komt altijd na het kruis. Wie het wil ontvangen, moet aan de voorwaarden voldoen. Hij moet zijn Oude Mens verwerpen en Gods vonnis tegen him aanvaarden. Wat betekent dat voor het individu, de veroordeelde, die leven wil vinden in Christus? Hoe kan deze theologie vertaald worden in leven? Eenvoudig, hij moet berouw hebben en geloven. Hij moet zijn zonden opgeven en zichzelf opgeven. Laat hem niets bedekken, niets verdedigen, niets goedpraten. Laat hem niet proberen een akkoord te bereiken met God, maar laat hem zijn hoofd buigen voor de toorn van God en erkennen dat hij de dood verdient. Als hij dat gedaan heeft, laat hem in eenvoudig vertrouwen opzien naar de opgestane Redder en van Hem zal nieuw leven, wedergeboorte, reiniging en kracht komen. Het kruis dat een einde maakte aan het aardse leven van Jezus maakt nu een einde aan de zondaar en de kracht die Christus uit de dood heeft doen opstaan doet ons nu in nieuw leven opstaan met Christus. Voor iedereen die dit alleen maar een benepen en persoonlijke visie op de waarheid vindt, wil ik zeggen dat God zijn stempel van goedkeuring heeft gezet op deze boodschap, van de dagen van Paulus tot nu toe. Of het nu exact in deze bewoordingen is, of niet; dit is door de eeuwen heen de inhoud geweest van alle prediking die leven en kracht heeft gebracht in de wereld. De mystici, de hervormers, de opwekkingspredikers hebben hier de nadruk op gelegd en tekenen, wonderen en machtiging werking van de Heilige Geest hebben getuigd van Gods instemming. Durven wij dan, als erfgenamen van zo'n erfenis van kracht, af te doen van deze waarheid? Durven wij dan de lijnen uit te wissen van de blauwdruk die God ons gegeven heeft? Dat verhoede God. Laten wij het Oude Kruis prediken; dan zullen wij de Oude Kracht kennen.

Naar: A. W. Tozer, Man, the Dwelling Place of God. A. W. Tozer (1897-1963) was een Amerikaanse voorganger en bekend conferentiespreker.

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

TitelAuteurPublicatiedatum
God? Je kan nog beter in Sinterklaas gelovenPeter16-05-2018 07:17:37
Zingeving?Peter23-02-2018 19:37:17
Mythe: Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen.Robin Schumacher/Matt Slick01-03-2017 16:02:47
Eenzijdig voedselPeter30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich?Peter14-11-2016 20:23:49
VaderPeter22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaanPeter25-03-2016 19:48:22
Dezelfde God?Peter27-01-2016 17:56:32
De 'ware' kerkPeter05-01-2016 15:09:12
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken.Peter28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'?Peter11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome?Peter09-06-2015 13:16:25
MartelarenPeter23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed?Peter17-04-2014 08:39:15
Wat is aanbidden in 'geest en in waarheid'?Peter20-01-2014 08:41:20
S.O.S. Piet en het evangeliePeter14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt?Peter07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte?Pablo J.Luis Molinero22-04-2013 07:57:15
Even nadenken...Peter14-01-2013 11:36:07
De opkomst van HalloweenPeter13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslasteringPeter10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens!Peter26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof?Peter28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"?Peter24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGOPeter03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van MartinPeter31-10-2011 20:59:10
De Club van 300Peter17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn?Peter09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wijPeter24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf!Peter14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!!CGM leden09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wachtPeter28-04-2011 18:55:12
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid.J. Lee Grady19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is wegPeter11-01-2011 21:59:48