Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
Auteur: Peter
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 05-01-2016 15:09:12
De 'ware' kerk. Alleen de uitdrukking al doet bij vele de rillingen over het lijf lopen. Het doet aan sekten denken. Die zeggen altijd dat ze de ware kerk zijn. Maar ook de R.K. kerk claimt de 'ware kerk' te zijn. Een bisschop legde nog niet zo lang geleden uit, waarom hij andere denominaties altijd aanduidt met 'kerkgemeenschappen'. "De kerk", zo zei hij, is de "R.K. kerk".
Is de kerk dan een instituut? De laatste tijd hoor en lees ik allerlei opvattingen over wat 'de kerk' wel en vooral niet zou zijn: geen instituut, geen gebouw, niet fysiek, maar geestelijk. Volgens sommigen is de kerk helemaal niet nodig, maar heb je enkel God nodig.

De verwarring begint al bij het woord 'kerk'. In de Nederlandse taal wordt dit woord namelijk voor al deze dingen wel gebruikt: een gebouw met een torentje en een klok, een instituut, een geloofsrichting, een gemeenschap van gelovigen... En dat is verwarrend. Want als iemand het woord 'kerk' gebruikt, weet je dus niet altijd direct, wat hij of zij daarmee bedoelt.

Laten we daarom eens wat duidelijke bijbelse gegevens op een rij zetten:
 1. Christen ben je niet op jezelf, je bent onderdeel van het Lichaam van Christus (1 Cor 12:12).

 2. Door de doop ben je lid geworden van het Lichaam. (1 Cor 12:13).

 3. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen de Universele Gemeente (alle christenen samen) en de Plaatselijke Gemeente. Praktisch gezien spreekt de bijbel alleen over plaatselijke gemeenschappen. Palus richt zijn brieven aan concrete, plaatselijk christengemeenten. Er is in de bijbel wel sprake van onderlinge relaties tussen de gemeenten, maar niet van een overkoepelend instituut.

 4. Het doel van het lichaam is om samen te functioneren (1 Cor. 12:14 e.v.)

 5. De gemeente heeft als roeping de wijsheid van God bekend te maken (Ef. 3:10 ).

 6. Het is onbijbels om te zeggen dat je de gemeente niet nodig hebt (1 Cor 12:21). Deze nood is wederzijds. De gelovige heeft de rest van de gemeenschap nodig, maar de gemeenschap heeft ook iedere gelovige nodig, zoals perfect wordt uitgebeeld door het beeld van het lichaam.

 7. De gemeente wordt toegerust door mensen die daarvoor geroepen zijn met een speciale bediening (1 Cor. 12:28-30 en Ef. 4:11-16)

 8. De gemeente wordt geleid door oudsten en praktisch bediend door diakenen (1 Tim. 3).

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat mensen zeggen: "Ik ga niet meer naar een gemeente, want de gemeenten functioneren niet zoals het behoort." De kritiek is meestal op de leiders gericht, teveel controle, te weinig mogelijkheden voor gemeenteleden om werkelijk als lichaam te functioneren, of leiders accepteren geen kritiek.

Soms is deze kritiek terecht, maar is dat een reden om je af te zonderen van de gemeente?

Ook daarover valt een en ander te zeggen:
 1. Natuurlijk kun je kritiek hebben op de leiders. Ook leiders zijn mensen en ze maken fouten. Het is belangrijk dat een leider open staat voor kritiek. Open staan voor kritiek betekent niet, dat de leiders het altijd met de kritiek eens moeten zijn, maar wel dat ze het in principe serieus moeten nemen. Smoesjes als 'je mag de Gezalfde van de Heer niet aanraken' om kritiek te pareren, gaan niet op!

 2. Geen enkele gemeente is zonder fouten, maar je bent dat zelf ook niet. We hebben genade en liefde nodig, om een gemeenschap te kunnen vormen (2 Cor. 13:13).

 3. Als je besluit je niet bij een gemeente aan te sluiten, omdat je vindt dat de gemeente niet naar behoren als lichaam functioneert, bedenk dan, dat je op jezelf al helemaal niet als lichaam functioneert! Het idee dat jouw relatie met God voldoende is en dat God je wel onderwijst en corrigeert, is onjuist en het zet de deur open voor dwaling. In Jakobus 5:19-20 staat "Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.". Er staat onder u. Het gaat hier dus niet over de ene op zichzelf staande christen, die de andere op zichzelf staande christen van zijn dwaalweg doet terugkeren, maar over een gemeenschap. De gemeente biedt bescherming. God werkt door de gemeente (1 Cor. 12 en 14). Een ieder heeft iets (1 Cor. 14:26). Wat de een profeteert, moet door de anderen beoordeeld worden (1 Cor. 14:29). Merk op, dat dit niet altijd de leiders moeten zijn, maar de anderen. Het lichaam dus!

 4. Je hebt de gemeente nodig om te leren (Ef. 3:18).
Bijbels gezien is de kerk, of de gemeente, een plaatselijke gemeenschap van gelovigen, die samen functioneren als het Lichaam van Christus, toegerust door bedieningen, geleid door oudsten en praktisch bediend door diakenen. Het is geen instituut met een hiërarchie en ook geen gebouw. De normale situatie is, dat een christen deel uitmaakt van een plaatselijke gemeente, voor de eigen geloofsopbouw, maar ook om anderen op te bouwen. De gemeente is niet volmaakt, want wij mensen zijn niet volmaakt. Kritiek mag, mits bedoeld om op te bouwen en met liefde en respect geuit.

Laat teleurstelling - en ik weet dat die heel reëel kan zijn - geen reden zijn om jezelf en anderen tekort te doen door jezelf terug te trekken.

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

TitelAuteurPublicatiedatum
God? Je kan nog beter in Sinterklaas gelovenPeter16-05-2018 07:17:37
Zingeving?Peter23-02-2018 19:37:17
Mythe: Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen.Robin Schumacher/Matt Slick01-03-2017 16:02:47
Eenzijdig voedselPeter30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich?Peter14-11-2016 20:23:49
VaderPeter22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaanPeter25-03-2016 19:48:22
Dezelfde God?Peter27-01-2016 17:56:32
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken.Peter28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'?Peter11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome?Peter09-06-2015 13:16:25
MartelarenPeter23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed?Peter17-04-2014 08:39:15
Wat is aanbidden in 'geest en in waarheid'?Peter20-01-2014 08:41:20
S.O.S. Piet en het evangeliePeter14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt?Peter07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte?Pablo J.Luis Molinero22-04-2013 07:57:15
Even nadenken...Peter14-01-2013 11:36:07
De opkomst van HalloweenPeter13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslasteringPeter10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens!Peter26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof?Peter28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"?Peter24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGOPeter03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van MartinPeter31-10-2011 20:59:10
De Club van 300Peter17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn?Peter09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wijPeter24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf!Peter14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!!CGM leden09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wachtPeter28-04-2011 18:55:12
Het Oude en het Nieuwe KruisA. W. Tozer07-02-2011 11:45:38
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid.J. Lee Grady19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is wegPeter11-01-2011 21:59:48