Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
Auteur: Peter
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 27-01-2016 17:56:32
Steeds weer duikt de vraag op: hebben moslims en christenen dezelfde God, of niet. De moslims zelf zeggen van wel. Wat kunnen we hierover vanuit de bijbel zeggen?
Voor sommigen is deze vraag niet zo belangrijk. Het gaat er om hoe God gediend wil worden en wat we over God geloven. Of we dan dezelfde God bedoelen is niet zo belangrijk.

Vanuit de bijbel gezien ligt het toch anders. Het tweede van de Tien Geboden zegt immers "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." (Exodus 20:3). Als het bij de islam dus om een andere God gaat, is verering van die god volgens de Tien Geboden afgoderij.

Argumenten vóór...

Degenen die zeggen dat de God van de bijbel en de god van de koran dezelfde zijn, hebben hiervoor doorgaans de volgende argumenten:
 1. De koran verklaart dezelfde god te verkondigen als de God waarin Joden en christenen geloven.
 2. In de koran vind je diverse bijbelse gegevens, geschiedenissen en profeten terug. Dit wijst erop, dat men dezelfde god vereert.
 3. God was er voordat de religies er waren. Eerst splitste het Christendom zich af van het Jodendom, maar daarmee werd er niet plotseling een andere God aanbeden. Toen de islam later kwam, gebeurde dat ook niet.
 4. Anderen zijn van mening, dat alle religies uiteindelijk over dezelfde god gaan.


Zit daar wat in?

Laten we deze argumenten eens bekijken.
 1. Het feit dat de koran verklaart dezelfde god te verkondigen als de bijbel, betekent nog niet dat het ook zo is. Dat is geen logische conclusie. Ik kan wel beweren dat de president van Amerika dezelfde is als die van Rusland, omdat ze allebei "president" worden genoemd, maar het is duidelijk niet het geval!

  Ik kan wel beweren dat de president van Amerika dezelfde is als die van Rusland, omdat ze allebei "president" worden genoemd, maar het is duidelijk niet het geval!

 2. De bijbelse gegevens die je in de koran terugvindt, zijn eerst veranderd. De koran maakt er iets totaal anders van. Zo is Ismaël plotseling de zoon van de belofte en niet Izaäk. De bijbel leert dat Jezus God is die mens is geworden en noemt hem de Zoon van God. De koran verklaart dat allah geen zoon heeft. Op de rotskoepelmoskee in Jeruzalem staat het met grote letters: allah heeft geen zoon.

  Op de rotskoepelmoskee in Jeruzalem staat het met grote letters: allah heeft geen zoon.

  Volgens de koran is Jezus ook niet aan het kruis gestorven en dus zeker niet opgestaan. Moslims zeggen dat de Joden en christenen de bijbel vervalst hebben en dat Mohammed de oorspronkelijke waarheden verkondigde. Ze doen dat zonder enig bewijs, of grond. Het is ook vreemd, omdat de koran het evangelie als juist beschouwt. De beschuldiging van vervalsing bestond dan ook niet in de tijd van de vroege islam. We moeten dus concluderen dat Mohammed degene is die het allemaal veranderd heeft. Joden en christenen hebben uiterst respect voor de Schrift. Vervalsingen zouden niet zijn getolereerd en al lang vóór Mohammed zijn ontmaskerd. Wel kunnen we concluderen dat de islam een compleet ander godsbeeld geeft. De koran benoemt inderdaad een aantal zaken en personen die in de bijbel voorkomen, maar draait het om tot het tegenovergestelde. De koran komt dus niet overeen met de bijbel, maar is één grote ontkenning van de bijbel. Er is dan weinig reden om aan te nemen dat het om dezelfde god gaat.
 3. Het christelijk geloof is inderdaad komt inderdaad voort uit de godsdienst van het Oude Testament, net als het Jodendom. Dat kunnen we niet zeggen van de islam. Mohammed 'construeerde' zijn religie vanuit vele bronnen, waaronder het Jodendom en christendom, maar ook andere bronnen. Zijn uitgangspunt was de god 'allah', die reeds lang door de polytheïsten in Mekka werd vereerd. Mekka was destijds een centrum van verering van vele 'goden', met de Zwarte Steen (Kaäba) als centrum van verering. Mohammed haalde alle altaren neer, maar handhaafde de Kaäba als centrum van verering van de door hem gekozen god 'allah'. En dat is zo tot op vandaag. Mohammed bracht duidelijk een nieuwe, andere religie, waarin hij 'allah' beschrijft op een manier die niet te vergelijken is met de God van de bijbel. Vervolgens identificeert hij die god met de God van de bijbel, maar de vergelijking gaat op alle punten mank.

  Vervolgens identificeert hij die god met de God van de bijbel, maar de vergelijking gaat op alle punten mank.

 4. Natuurlijk gaan niet alle religies over dezelfde God. Animisten maken schepsels tot goden. Als een christen de onzichtbare God in de hemel vereren, maar een animist een boom, dan kun je toch moeilijk stellen dat het hetzelfde is.
  Hindoes vereren miljoenen 'goden'. Welke daarvan is dan de God van de bijbel?


De bijbel en afgoderij

Het Tweede Gebod zegt duidelijk "U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben." Als alle goden hetzelfde waren, zou dit verbod nergens op slaan. De bijbel spreekt wel degelijk over afgoderij.

In Exodus 32 lezen we het verhaal over het gouden kalf. Het is interessant te lezen hoe dat tot stand kwam:

Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. (Exodus 32:2-5)

Aäron deed hier wezenlijk hetzelfde als wat Mohammed vele eeuwen later deed: Hij vond een religie uit en verklaarde vervolgens dat zijn 'god' dezelfde was als Degene die Israël uit Egypte had bevrijd!

Hij vond een religie uit en verklaarde vervolgens dat zijn 'god' dezelfde was als Degene die Israël uit Egypte had bevrijd!

Daarna kondigde hij een feest aan voor de HEER. 'De HEER' is in het Hebreeuws 'YHWH', de Verbondsnaam van God. Dus geen misverstand: Aäron bedoelde echt, dat het gouden kalf dezelfde God was als YHWH. Dat God zelf daar anders over dacht, kunnen we lezen in de verzen die daarop volgen:

De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ (Exodus 32:7-8)

Net als Aäron beschreef Mohammed ook zijn 'god', maar op een manier die volledig anders is dan de God van de bijbel. Daarna verklaarde hij, dat die god dezelfde is als YHWH, maar gezien alles wat de islam zegt, is dat inhoudsloos. Hoe zou de voortdurende ontkenning van de Zoon van God, van het grootste offer ooit gebracht, van het feit dat God LIEFDE is, Hem ooit tot eer kunnen zijn?

Islamofoob?

Sommigen zullen mijn standpunt islamofoob noemen, haatdragend, of beledigend voor moslims. Dat is het niet. 'foob' zeker niet, want een fobie is een irreële angst en er is bij mij geen sprake van angst. Haatdragend is het ook niet, want ik respecteer moslims. Het feit dat ik hun god niet erken als mijn god, betekent niet dat ik iemand haat, of wil beledigen, of niet respecteer. Uiteindelijk ontkent de islam ook de identiteit van Jezus Christus als God de Zoon en dat is nu juist cruciaal voor het christelijk geloof. Het is belangrijk dingen te zeggen zoals ze zijn en niet te doen alsof het allemaal op hetzelfde neerkomt. Respect voor elkaar is niet moeilijk, als je allemaal dezelfde mening hebt. Het wordt juist belangrijk, als je fundamenteel van elkaar verschilt. De verschillen ontkennen, of negeren is dan geen teken van sterkte. Juist de verschillen benoemen en dan elkaar als mens respecteren, is de basis van een vrije samenleving.

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen de islam en individuele moslims. Wat gezegd kan worden over de islam, geldt vaak niet voor de gemiddelde moslim. Moslims ontlenen hun overtuigingen vaak meer aan de uitleggingen die hun leiders geven, dan aan de koran, of hadith zelf, net zoals de gemiddelde katholiek nauwelijks op de hoogte is van de bijbelse boodschap, of the Rooms Katholieke leer.

De bijbelse waarheid is, dat God Zijn Zoon zond om ons te redden van onze zonden. Niemand komt tot God dan door Jezus (Joh. 14:6), maar iedereen kan tot God komen door Jezus. Dat is het aanbod van het evangelie! God heeft alle mensen lief, of ze nu christen, Jood, moslim, hindoe, atheïst, of iets anders zijn. Voor iedereen biedt Hij genade aan door Zijn Zoon. We moeten die zegen niet afzwakken door te doen alsof alle religie op hetzelfde neerkomt.

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

TitelAuteurPublicatiedatum
God? Je kan nog beter in Sinterklaas gelovenPeter16-05-2018 07:17:37
Zingeving?Peter23-02-2018 19:37:17
Mythe: Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen.Robin Schumacher/Matt Slick01-03-2017 16:02:47
Eenzijdig voedselPeter30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich?Peter14-11-2016 20:23:49
VaderPeter22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaanPeter25-03-2016 19:48:22
De 'ware' kerkPeter05-01-2016 15:09:12
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken.Peter28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'?Peter11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome?Peter09-06-2015 13:16:25
MartelarenPeter23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed?Peter17-04-2014 08:39:15
Wat is aanbidden in 'geest en in waarheid'?Peter20-01-2014 08:41:20
S.O.S. Piet en het evangeliePeter14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt?Peter07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte?Pablo J.Luis Molinero22-04-2013 07:57:15
Even nadenken...Peter14-01-2013 11:36:07
De opkomst van HalloweenPeter13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslasteringPeter10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens!Peter26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof?Peter28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"?Peter24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGOPeter03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van MartinPeter31-10-2011 20:59:10
De Club van 300Peter17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn?Peter09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wijPeter24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf!Peter14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!!CGM leden09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wachtPeter28-04-2011 18:55:12
Het Oude en het Nieuwe KruisA. W. Tozer07-02-2011 11:45:38
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid.J. Lee Grady19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is wegPeter11-01-2011 21:59:48