Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
"Een gebedsleven dat geen wonderen tot gevolg heeft, zou misschien wel het grootste wonder zijn."
RSS
Auteur: Robin Schumacher/Matt Slick
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 01-03-2017 16:02:47
Click hier om het oorspronkelijke artikel te lezen.
Atheïsten en humanistenen zeggen voortdurend dat religie door de hele geschiedenis heen de voornaamste oorzaak is van oorlogen en geweld. Sam Harris, een bekende 'geloofshatende' atheïst, zegt in zijn boek "The End of Faith" ("Het einde van het geloof"), dat geloof en religie de meest vruchtbare bron van geweld zijn in onze geschiedenis.1
Onderstaand artikel is een vertaling van een artikel van CARM, een christelijke organisatie die het Christelijk geloof verdedigt d.m.v. apologetiek). We leven in een tijd, waarin er steeds meer kritiek op het christelijk geloof te horen is. Daarom is het goed om op deze website ook eens een ander geluid te laten horen.

Alhoewel we niet hoeven te ontkennen dat campagnes zoals de Kruistochten en de Dertigjarige oorlog hun oorsprong vonden in religieuze ideologie, is het eenvoudigweg niet waar dat religie steeds de voornaamste oorzaak van oorlog is geweest. Ook al is iedereen het erover eens, dat de radicale islam de inspiratie was achter de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001, is het onjuist om te zeggen dat alle geloven eenzelfde aandeel hadden in het inspireren van geloof en oorlog.

De driedelige "Encyclopedie van oorlogen" (van Philip en Axelrod) is een interassante bron om de waarheid hierover te vinden. Deze encyclopedie beschrijft 1763 oorlogen die in de loop van de menselijke geschiedenis gevoerd zijn. Van al deze oorlogen zijn er volgens deze auteurs 123 van religieuze aard2. Dat is maar 6,98% van alle oorlogen, een verbazingwekkend laag aandeel. Echter, als je de oorlogen die gevoerd zijn in de naam van de Islam er van aftrekt (66), dan wordt het percentage meer dan gehalveerd: 3,23%.

image image

Dit betekent dat alle geloven (behalve islam) bij elkaar minder dan 4% van alle oorlogen en geweldconflicten hebben veroorzaakt.

Dit betekent dat alle geloven (behalve islam) bij elkaar minder dan 4% van alle oorlogen en geweldconflicten hebben veroorzaakt.

Sterker, ze hebben geen enkele motiverende rol gespeeld in de belangrijkste oorlogen die de meeste mensenlevens hebben gekost.

Dat is een serieuze deuk in de bewering van Harris.

De waarheid is dat niet-religieuze motieven en naturalistische filosofieën aan de basis liggen van vrijwel alle oorlogen die de mensheid heeft gevoerd. Het aantal mensenlevens dat religieuze conflicten hebben gekost verbleekt in vergelijking met de menselijke tol van regimes die niets wilden weten van het idee dat er een God is - iets dat wordt getoond in de werken "Lethal Politics" en "Death by Government" ("Dodelijke politiek" en "Dood door de overheid"), van R. J. Rummel:

Aantal doden door niet-religieuze dictators3:
  • Joseph Stalin - 42.672.000
  • Mao Zedong - 37.828.000
  • Adolf Hitler - 20.946.000
  • Chiang Kai-shek - 10.214.000
  • Vladimir Lenin - 4.017.000
  • Hideki Tojo - 3.990.000
  • Pol Pot - 2.397.000
Rummel zegt: "Bijna 170 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn doodgeschoten, geslagen, gemarteld, neergestoken, verbrand, verhongerd, bevroren, verpletterd or gedood door slavenarbeid; levend begraven, verdronken, opgehangen, opgeblazen of vermoord op een van de vele manieren, waarop overheden ongewapende, hulpeloze burgers en vreemdelingen hebben gedood. Het is alsof onze menselijke soort verwoest is door een soort moderne Zwarte Pest. En zo is het ook, maar het is een plaag van macht, niet van microben.4"

Het historische bewijs is heel duidelijk: Religie is niet de voornaamste oorzaak van oorlog.

Als religie niet de schuld heeft van de meeste oorlogen en geweld, wat is het dan wel? Het is hetzelfde dat alle misdaad, wreedheid, verlies aan leven en andere dergelijke dingen veroorzaakt. Jezus geeft hier heel duidelijk antwoord op: "21 Want van binnenuit, uit het ​hart​ van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, ​diefstal, ​moord, 22 ​overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens ​onrein." (Marcus 7:21-23).

Jacobus is het (vanzelfsprekend) eens met Christus, wanneer hij schrijft: "1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet ​bidt."

Uiteindelijk toont het bewijsmateriaal dat de atheïsten het volledig bij het verkeerde eind hebben over oorlogen, die ze naar eigen zeggen zo haten. Zonde is de voornaamste oorzaak van oorlog en geweld, niet geloof en religie en zeker niet het christelijk geloof.

Aanvulling door de vertaler (Peter)

Hoe zit het dan met de Kruistochten en de Europese godsdienstoorlogen? Zijn die niet door het christendom begonnen?

Om te beginnen moet worden gesteld, dat het evangelie vredelievend is. Nergens vind je in het Nieuwe Testament een oproep om een oorlog te beginnen om geloofsredenen. Over de vraag, of christenen zich militair mogen verdedigen, lopen de meningen uiteen. Maar, dat is een ander onderwerp. De vraag is hier, of christenen oorlogen beginnen en of ze daar het recht toe hebben. Het Bijbelse antwoord op de laatste vraag is duidelijk: nee. Helaas zijn christenen in het verleden wel oorlogen begonnen en dat is dus fout. De oorzaak daarvan lag nooit in het evangelie, maar in het op dit punt negeren van het evangelie. Het belang van het CARM artikel is, dat het duidelijk laat zijn dat het idee dat geloof de oorzaak is van de meeste oorlogen, een mythe is. Meer dan 96% van alle oorlogen had tot nu toe een andere oorzaak.

De Kruistochten waren een verdediging tegen de oprukkende islam, die all 460 jaar bezig was gebied te veroveren. Het Byzantijnse rijk (christelijk) dreigde te vallen en de patriarch vroeg de paus om te helpen bij de verdediging. Uiteindelijk werden de Kruistochten meer dan dat, mede door dubbele agenda's. Er zijn door de kruisvaarders veel misdaden gepleegd en dat valt niet goed te praten. Maar omdat het primair een verdedigingsoorlog was, was het geen oorlog die door de 'christenen' begonnen was.

Noten

1. Sam Harris, The End of Faith.
2. Philip and Axelrod, Encyclopedia of Wars.
3. R. J. Rummel, Lethal Politics: Soviet Genocides and Mass Murders Since 1917.
4. R. J. Rummel, Death by Government.

Dit artikel is overgenomen en vertaald met toestemming van de rechthebbende. Alle rechten m.b.t. het artikel berusten bij de auteur.

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

Titel Auteur Publicatiedatum
Zingeving? Peter 23-02-2018 19:37:17
Eenzijdig voedsel Peter 30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich? Peter 14-11-2016 20:23:49
Vader Peter 22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaan Peter 25-03-2016 19:48:22
Dezelfde God? Peter 27-01-2016 17:56:32
De 'ware' kerk Peter 05-01-2016 15:09:12
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken. Peter 28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'? Peter 11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome? Peter 09-06-2015 13:16:25
Martelaren Peter 23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed? Peter 17-04-2014 08:39:15
Wat is aanbidden in 'geest en in waarheid'? Peter 20-01-2014 08:41:20
S.O.S. Piet en het evangelie Peter 14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt? Peter 07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte? Pablo J.Luis Molinero 22-04-2013 07:57:15
Even nadenken... Peter 14-01-2013 11:36:07
De opkomst van Halloween Peter 13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslastering Peter 10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens! Peter 26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof? Peter 28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"? Peter 24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGO Peter 03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van Martin Peter 31-10-2011 20:59:10
De Club van 300 Peter 17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn? Peter 09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wij Peter 24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf! Peter 14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!! CGM leden 09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wacht Peter 28-04-2011 18:55:12
Het Oude en het Nieuwe Kruis A. W. Tozer 07-02-2011 11:45:38
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid. J. Lee Grady 19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is weg Peter 11-01-2011 21:59:48