Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
Auteur: Peter
Gepubliceerd door: peter
Gepubliceerd: 16-05-2018 07:17:37
Gewijzigd: 16-05-2018 16:58:50
Op zaterdag 12 mei publiceerde de krant "Het belang van Limburg" onder bovenstaande titel een interview met een naar eigen zeggen “Olijke Atheïst”, Floris van den Berg. Het is tijd voor een weerwoord.
Brengen gelovigen schade toe?

In de tekst boven het artikel werd al meteen met scherp geschoten: “Gelovige mensen berokkenen anderen schade”. Dat is wel heel algemeen gesteld, dus ik begon vol belangstelling het artikel te lezen. Als overtuigd christen realiseer ik me ook de consequenties van zo’n beschuldiging. Als het waar is, dan moeten gelovigen zoals ik worden gestraft, als het niet waar is, moet het dringend worden weerlegd. Immers, deze beschuldiging is in een aantal landen herhaaldelijk gebruikt als motivatie – of excuus – voor vervolging van gelovigen. Denk hierbij aan Noord Korea, China, of vroeger de Sovjet Unie.

Niet overtuigend

Wat ik las in het interview was een teleurstellende opgewarmde hap van uitgekauwde argumenten, non-argumenten en onwaarheden. We hebben ze al zo vaak gehoord en weerlegd. Als overtuigd christen vind ik het belangrijk hierop te reageren, want mensen die zich nooit meer dan oppervlakkig met geloof hebben bezig gehouden, zouden onder de indruk kunnen zijn. Van den Berg is immers filosoof…

Bewijs

Het eerste deel van het interview draait om bewijs. Je kunt God wetenschappelijk niet bewijzen. Dat ligt echter niet aan God, maar het is een beperking van de wetenschap.

Je kunt God wetenschappelijk niet bewijzen. Dat ligt echter niet aan God, maar het is een beperking van de wetenschap.

Het idee is, dat als je niet met de wetenschappelijke methode kunt bewijzen dat God bestaat, dan bestaat hij niet. Dat is een quasi intellectuele manier om te zeggen: wat ik niet zie, dat bestaat niet. Het ligt niet aan mijn beperkte waarneming, maar het bestaat gewoon niet. Dat is niet logisch. Ook in wetenschap houdt het waarnemen een keer op en moet je bepaalde dingen gewoon aannemen. We noemen dat axioma’s. Religie heeft daar geen monopolie op. Een voorbeeld. Als een wetenschappelijke theorie zegt dat iets door toeval is ontstaan, dan moeten we ons realiseren dat ‘toeval’ betekent: er is geen oorzaak. Dat is niets meer dan een onbewijsbare aanname. Je kunt hooguit zeggen: we kennen geen oorzaak, maar dat er geen oorzaak is, valt niet te bewijzen. Ook de wetenschap neemt veel aan en dat is geen probleem.

Is de wetenschap absoluut?

Het werkelijke probleem met deze denkwijze ligt dieper. De grote aanname van atheïsten is, dat er buiten de waarneembare natuur niets is. Er is volgens hen dus geen bovennatuurlijke werkelijkheid. Atheïsten nemen dat aan, omdat het wetenschappelijk niet aan te tonen is en dát gebruiken ze vervolgens als bewijs dat er geen bovennatuurlijke werkelijkheid is. Dat is een cirkelredenering en die is dus ongeldig.

Christelijke filosofen worden genegeerd

Wat me verbaast, is dat van den Berg stelt, dat er sinds Kant geen nieuwe argumenten voor het bestaan van God zijn bijgekomen. Er zijn immers juist de laatste decennia een aantal filosofen die daar wel degelijk mee zijn gekomen, vooral in de USA. Een van de meest bekende – en ook bekend bij meerdere bekende atheïstische debaters, is Dr. William Lane Craig.

Een 'mogelijke' theorie...?

Vervolgens wordt van den Berg gevraagd, hoe het komt dat veel mensen dan toch in God geloven. “Een mogelijke theorie…” zegt van de Berg dan en hij presenteert een evolutionaire verklaring, die zoals vrijwel alle evolutionaire verklaringen van niet-biologische fenomenen, volledig onbewijsbaar is en op geen enkele manier uit feiten is af te leiden. Zulke verklaring steunen enkel op het feit dat ze niet meteen als volledig logisch onmogelijk zijn te ontkrachten, maar elk bewijs ontbreekt. Blijkbaar hebben atheïsten andere eisen voor bewijskracht als het om hun eigen ‘verklaringen’ gaat, dan over het bestaan van God. Het atheïsme is dan ook meer een vooringenomen standpunt, dan een conclusie. Net als veel andere ‘New Atheists’ voert ook van den Berg zijn keuze voor het atheïsme terug op een moment in zijn jeugd, toen het geloof waarmee hij werd opgevoed, hem niet meer aansprak. Dat is een patroon. Veel atheïsten verwierpen in hun jeugd het geloof op basis van hun ervaringen en gaan er vervolgens argumenten voor zoeken. Door niet te kijken, zie je niets en door je alleen in je eigen overtuiging te verdiepen, wordt die overtuiging sterker, ondanks dat steeds dezelfde argumenten worden gerecycleerd. Erg spannend is het niet. Ook andere bekende atheïsten, zoals Harris, of Dawkins doen niets anders dan steeds dezelfde argumenten aanvoeren. Als ze in serieus debat weerlegd worden, zullen ze in het volgende debat toch weer dezelfde argumenten aanvoeren. Dawkins gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat GEEN ENKEL BEWIJS hem nog zou kunnen overtuigen van het bestaan van God. Daarmee wordt duidelijk dat zijn atheïsme vooral een keuze is, een voorkeur. Met wetenschap heeft het niets te maken. Het is een dovemansgesprek.

Harry Potter?

Eigenlijk zou het iedereen moeten verbazen, dat van den Berg vervolgens begint met de bijbel te vergelijken met Harry Potter, of geloof in God met geloof in sinterklaas. Dat is niet serieus te nemen. Zijn de argumenten zo snel op? Hij zou eens een paar christelijke filosofen moeten lezen. Dan blijkt de absurditeit van deze vergelijking meteen. Je kunt een academische titel hebben, maar als je onzin verkondigt, blijft het onzin.

Scientisme

Het verhaal van van den Berg en zijn mede atheïsten is filosofisch niet houdbaar. De wetenschap heeft veel bereikt, maar wordt in de tegenwoordige tijd overschat. Zij wordt gezien als de enige manier om waarheid te ontdekken. Dat is op zichzelf onwetenschappelijk, omdat het zichzelf tegenspreekt. De claim dat wetenschap de enige weg tot de waarheid is, is zelf namelijk niet wetenschappelijk, dus als het waar is, is het nietwaar... De wetenschap geeft ook geen antwoord op levensvragen, zoals naar de zin van het leven, goed en kwaad en dergelijke. Het is ‘scientisme’ en dat is geen wetenschap, maar een levensbeschouwing. Helaas wil van den Berg dat ‘scientisme’ het monopolie geven in het onderwijs, wat erop neerkomt dat één levensbeschouwing de rest wegduwt, onder het voorwendsel dat het wetenschappelijk zou zijn.

Slim, maar ook dom?

In de hele twintigste eeuw geloofden 65% van alle Nobelprijswinnaars in God. Volgens van den Berg leden zij aan cognitieve dissonantie. Wat mij betreft lijdt van den Berg aan tunnelvisie. Laat hij eens serieus christelijke apologeten bestuderen en zijn verouderde argumentatie nog eens tegen het licht houden. De Schotse wiskundige prof. John Lennox stelt het zo: “Er is geen conflict tussen geloof en wetenschap, maar tussen theïsme en atheïsme. Aan beide kanten bevinden zich briljante wetenschappers. We moeten dus kijken in welke richting de wetenschap wijst, ook al zijn er geen harde wetenschappelijke bewijzen. Voor mij is het feit dat het universum wiskundig te beschrijven is en logisch, een aanwijzing dat het met intelligentie is gemaakt.” Veel atheïsten claimen dat je God niet nodig hebt om het universum te verklaren, omdat het allemaal logisch te verklaren is. Er is veel fout met die opvatting, maar ik zal twee aspecten noemen. Ten eerste ken ik niet één gelovige die gelooft met als reden het universum te kunnen verklaren. Dat is een atheïstisch verzinsel, een zgn. “stroman-argument” – een vertekening van iemands standpunt om het gemakkelijker te kunnen aanvallen. Ten tweede is het een zogenaamd “vals dilemma” – men doet alsof we moeten kiezen tussen God en wetenschap, alsof die twee elkaar uitsluiten, maar dat is niet zo. Het is zoiets als de auto-ontwerper ontkennen, omdat je logisch kunt verklaren waarom de auto werkt. In werkelijkheid is de logica van de auto eerder een aanwijzing dat er een auto-ontwerper is.

Ook wetenschappers doen ongefundeerde uitspraken

Een uitspraak van een wetenschapper is niet per sé een wetenschappelijke uitspraak. Carl Sagan begon zijn TV serie “Cosmos” destijds met de uitspraak “Het universum is alles wat er is”. Dat was een uitspraak van een wetenschapper, maar het was geen wetenschappelijke uitspraak. Er is geen enkel bewijs voor.

Brengen gelovigen schade toe?

Maar nu die beschuldiging, dat gelovigen anderen schade berokkenen. Dat is waar. Ongelovigen doen dat ook. Beter gesteld: mensen berokkenen elkaar schade, ongeacht hun levensovertuiging. De vraag is of die levensovertuiging daar verantwoordelijk voor is. Soms is dat zo en daarvan zijn voorbeelden bij zowel gelovigen als ongelovigen. Of het nu een IRA-bommenlegger, een ISIS zelfmoordterrorist, of een atheïstisch-marxistisch RAF-terrorist uit de jaren '70 van de vorige eeuw is, sommige ideologieën zetten aan tot geweld en schade doen. Echter, een mening hebben die een ander niet aanstaat, doet niemand schade. Het geloof in God doet niemand schade. Kijk naar de persoon van Jezus Christus in het evangelie. Hij heeft niemand schade gedaan. Het evangelie is een liefdevolle boodschap van redding en doet niemand schade.

Tijd voor koffie

Tot slot een citaat van de Nederlandse bioloog en theoloog Willem Ouweneel: “Atheïsten zijn als mensen die niet geloven dat koffie bestaat. Ze vragen constant om bewijs. En christenen? Wel, christenen zijn als mensen die gewoon van koffie genieten!”

Je kunt het interview van "Het belang van Limburg" met Floris van den Berg hier lezen.

Reageer

Om te reageren, moet je eerst aangemeld zijn. Heb je nog geen gebruikersnaam? Click dan hier om je te registreren als gebruiker van deze website.

Overige artikelen:

TitelAuteurPublicatiedatum
Zingeving?Peter23-02-2018 19:37:17
Mythe: Godsdienst is de oorzaak van alle oorlogen.Robin Schumacher/Matt Slick01-03-2017 16:02:47
Eenzijdig voedselPeter30-01-2017 18:47:53
Waarom verbergt God zich?Peter14-11-2016 20:23:49
VaderPeter22-06-2016 12:39:49
Laat dit aan Mij voorbij gaanPeter25-03-2016 19:48:22
Dezelfde God?Peter27-01-2016 17:56:32
De 'ware' kerkPeter05-01-2016 15:09:12
We zijn er nog - over legpuzzels en mozaïeken.Peter28-09-2015 10:32:45
Bang voor een 'hemelse Grexit'?Peter11-07-2015 21:13:33
Leiden alle wegen naar Rome?Peter09-06-2015 13:16:25
MartelarenPeter23-04-2015 12:08:57
Waarom is Goede Vrijdag goed?Peter17-04-2014 08:39:15
Wat is aanbidden in 'geest en in waarheid'?Peter20-01-2014 08:41:20
S.O.S. Piet en het evangeliePeter14-12-2013 20:41:02
Ben je al gedoopt?Peter07-09-2013 11:53:39
Leven na de... geboorte?Pablo J.Luis Molinero22-04-2013 07:57:15
Even nadenken...Peter14-01-2013 11:36:07
De opkomst van HalloweenPeter13-10-2012 10:47:33
Rimsha, Gideon en het verbod op godslasteringPeter10-09-2012 19:21:25
Bewijs het maar eens!Peter26-06-2012 16:44:42
Een laagdrempelige kloof?Peter28-01-2012 13:53:22
Heel erg "veer"?Peter24-12-2011 06:41:24
Pleidooi voor PEGOPeter03-12-2011 20:23:06
De Grote Ontdekking van MartinPeter31-10-2011 20:59:10
De Club van 300Peter17-09-2011 12:29:51
Denken christenen dat ze beter zijn?Peter09-07-2011 09:46:32
Vervolgde Christenen, Islam, Wilders en wijPeter24-06-2011 17:55:17
Wacht niet op de leider. Doe het zelf!Peter14-06-2011 19:14:00
Wat een weekend!!CGM leden09-06-2011 11:36:30
Waar de wereld niet op wachtPeter28-04-2011 18:55:12
Het Oude en het Nieuwe KruisA. W. Tozer07-02-2011 11:45:38
Begin het nieuwe jaar met de juiste hartsgesteldheid.J. Lee Grady19-01-2011 17:59:27
De sneeuw is wegPeter11-01-2011 21:59:48