Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top

Under the Dutch text of this legal statement, you will find a version in English.

Nederlands

Noot: De Nederlandse tekst is enkel voor het gemak van de gebruiker gegegeven. De Engelse tekst is leidend.

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de deze website is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 1. Door, op welke manier dan ook, gegevens te downloaden van het domein www.cgmaaseik.be, geeft de downloader aan akkoord te gaan met en zich te houden aan de op deze pagina vermelde voorwaarden.
 2. Enkel die pagina's mogen worden geraadpleegd, die via hyperlinks op deze website zelf worden aangeboden. Elke poging om via externe hyperlinks, of andere methoden pagina's te raadplegen, die niet explicieit op deze website zelf via hyperlinks worden aangeboden, is verboden.
 3. Elke actie waarmee gegevens van deze website worden gedownload, gelden als gebruik van deze website en vallen onder de hier vermelde bepalingen.
 4. Het is verboden om deze website geautomatiseerd op inhoud te scannen. Deze bepaling geldt niet voor publieke zoekmachines, waarvan het gebruik gratis is en waarvoor gebruikers zich niet hoeven aan te melden, mits de aanwijzingen uit het bestand robots.txt worden gevolgd.
 5. De gebruiker die gegevens plaatst of deze site, dient zich akkoord te verklaren en zich te houden aan de bepalingen die vermeld zijn op de pagina Gedragsregels en bepalingen.
 6. Bij geschillen met betrekking tot deze website is het Belgisch recht van toepassing.

English

General Terms and Conditions

The use of this website is allowed under the following conditions:

 1. By downloading data from the www.cgmaaseik.be in whatever way, the downloader agrees to abide by the conditions found on this page.
 2. Only pages that are expcitly presented by hyperlinks on this website itself, may be downloaded. Any attempt to download pages through external hyperlinks, or any other way to download a page, that is not explicitly published on this page, is prohibited.
 3. Every action that causes data to be downloaded from this site, is considered to be use of this website and the conditions found on this page apply to each such action.
 4. it is not allowed to perform automated scans for content on this website. As an exception, this does not apply to public search engines, for which the use is free and for which uses do not have to logon, under the condition that the directions found in robots.txt are followed.
 5. The user who places content on this website must agree with and abide by the terms and conditions on the Gedragsregels en bepalingen page.
 6. To conflicts concerning this website, Belgian law applies.

"Fair-Use" statement

This site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. Users may make such material available in an effort to advance awareness and understanding of issues relating to civil rights, economics, individual rights, international affairs, liberty, science & technology, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.

To avoid copyright infringements, users that place content on this site must be the legal copyright owner of the content they submit. See also the Gedragsregels en bepalingen page for this.

/p>If you are a legal copyright holder or a designated agent for such and you believe a post on this website falls outside the boundaries of "Fair Use" and legitimately infringes on yours or your clients copyright please contact admin@lunaticoutpost.com