Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
"Samen met God ben je altijd in de meerderheid."
RSS
Christengemeente Londerzeel logoChristengemeente Londerzeel
De Christengemeente Londerzeel is onze "moedergemeente". In 2004 zijn wij als gemeente gestart onder begeleiding van de leiders uit Londerzeel.
Onze relatie met Christengemeente Londerzeel: Door onze voorgeschiedenis hebben wij een bijzondere band met de Christengemeente Londerzeel.
Stichting Timotéo logoStichting Timotéo
Mision Timoteo is het door Dick en Thérèse Altena opgerichte zendingswerk in Santa Cruz, Bolivia, dat onder meer bestaat uit een kindertehuis en een opvangproject voor de straatjongeren van Santa Cruz.
Onze relatie met Stichting Timotéo: Dick en Thérèse zijn al meerdere keren in onze gemeente geweest en we dragen hun werk een warm hart toe.
Open Doors logoOpen Doors
Helaas is godsdienstvrijheid een recht, dat slechts in een minderheid van de landen in de wereld wordt gerespecteerd. Open Doors is een organisatie die christenen steunt in landen, waar zij worden vervolgd vanwege hun geloof, waar ook ter wereld.
Onze relatie met Open Doors: Ieder jaar besteden wij aandacht aan de door Open Doors georganiseerde 'Zondag van de lijdende kerk'. Als christenen in de 'vrije wereld' willen wij ons ook graag in gebed en daad inzetten voor vervolgde christenen.
VVP logoVVP
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten. Het is een overkoepelend platform waar voorgangers en oudsten elkaar kunnen ontmoeten, training ontvangen en plannen maken om Vlaanderen effectiever met het evangelie te kunnen bereiken. VVP is o.a. de initiatiefnemer van de Vlaamse ontmoetingsdag.
Onze relatie met VVP: De Christengemeente Maaseik is lid van VVP.
PJV logoPJV
Pinksterjongeren Vlaanderen is de jeugdafdeling van VVP, ze organiseren allerlei activiteiten voor onze jeugd. Vooral kampen, weekends, maar ook lofprijsavonden, tienerdagen en tofdagen.
Onze relatie met PJV: De jeugdwerking van de Christengemeente Maaseik is een lokale afdeling van PJV.
EAV logoEAV
Evangelische Alliantie Vlaanderen is een verband van 'evangelische' gemeenten en organisaties in de brede zin van het woord.
Onze relatie met EAV: Via VVP zijn wij als Christengemeente Maaseik aangesloten bij EAV.
Protestants en Evangelisch onderwijs logoProtestants en Evangelisch onderwijs
De officiële website van het protestants-evangelisch onderwijs in Vlaanderen staat voor degelijk christelijk en bijbels onderwijs in alle officiële scholen in het Gemeenschapsonderwijs op alle niveaus. De leerkrachten staan dicht bij de leerlingen en hun leefwereld. Ze reiken bouwstenen aan die een stevige basis kunnen vormen voor de christelijke levensbeschouwing van uw kind: een verrijking voor uw kind en de samenleving! Een les PEGO? Iets om naar uit te kijken!
Onze relatie met Protestants en Evangelisch onderwijs: Het is voor ons van enorme waarde, dat deze vorm van godsdienstonderwijs bestaat. Een aantal van onze kinderen volgt het 'PEGO' onderwijs.