Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top
"Als je zegt: "Ik kan niet geloven in een God die...", dan zeg je eigenlijk dat je niet wilt geloven in een God die je verstand te boven gaat."
(Tim Keller)
RSS

Deze pagina bevat 'ter lering ende vermaeck' alle citaten, die als 'citaat van de dag' getoond kunnen worden.

1.
"Ik heb al vele boeken gelezen, maar dit Boek leest mij..."
(Dr. Steven J. Lawson, over de bijbel)
2.
"Christen zijn zonder te bidden is onmogelijk, net zoals leven zonder ademen"
3.
"Elke verandering heeft haar melancholie, want wat we achterlaten is een deel van onszelf. We moeten sterven aan het oude, voordat het nieuwe kan beginnen."
(Anatole France)
4.
"Vlees kan aanbranden, geest niet..."
(herkomst onbekend)
5.
"Veel theologen zijn vooral bezig om wat we nog over hebben te beschermen, in plaats van wat we verloren hebben te herwinnen."
(Michael King)
6.
"In orde zijn met God betekent vaak problemen hebben met mensen."
7.
"Onderscheiding is niet het verschil kennen tussen het goede en het kwade, maar het verschil kennen tussen het goede en het bijna goede."
8.
"De veiligste plaats op aarde is de plaats waar God je naartoe heeft gestuurd."
(Anne v.d. Bijl, in antwoord op een vraag over de gevaarlijke plaatsen die hij bezoekt)
9.
"Al Gods 'reuzen' waren zwakke mensen, die grote dingen deden voor God, omdat ze geloofden dat God met ze zou zijn."
10.
"Religie is datgene dat mensen op zondag doen om de rest van de week van God af te zijn. Relatie met God is voor elke dag."
(Malcolm Smith, geparafraseerd)
11.
"Als de schapen van de Heer grijs zijn, voelen de zwarte schapen zich gemakkelijker."
(Vance Havner)
12.
"God houdt heel veel van diegenen die passie hebben voor het onmogelijke."
13.
"Samen met God ben je altijd in de meerderheid."
14.
"Zolang je op de knieën bent, zul je niet struikelen."
(Raymond Beasley)
15.
"De bijbel is geschreven door vervolgde christenen, voor vervolgde christenen."
(Tjalling Schotanus, dir. "Open Doors", op studiedag "Open Doors")
16.
"Werk alsof alles afhangt van jouw werk; bid alsof alles afhangt van jouw gebed."
17.
"We hebben de eeuwigheid om onze overwinningen te vieren, maar slechts een uur voor zonsondergang om ze te behalen."
18.
"God is altijd op zoek naar nederige mensen. Andere kan Hij niet gebruiken."
(Frank Bartleman)
19.
"Een gebedsleven dat geen wonderen tot gevolg heeft, zou misschien wel het grootste wonder zijn."
20.
"Veiligheid is niet de afwezigheid van gevaar, maar de aanwezigheid van God."
(herkomst onbekend)
21.
"Pas op als je voor een nood gaat bidden. Misschien roept God je wel om je eigen gebed te verhoren..."
22.
""De wens is de vader van de gedachte" zegt het spreekwoord, maar voor christenen geldt: "De wens van de Vader is de gedachte"."
(Michiel Welmers)
23.
"Alles wat niet eeuwig is, is voor eeuwig waardeloos."
(C. S. Lewis)
24.
"De tijd heelt helemaal niks... Ze conserveert. Jezus heelt!"
(Adrian Plass)
25.
"Dit is de test om erachter te komen of je opdracht hier op aarde voorbij is: Als je nog leeft, is die nog niet voorbij."
(Richard Bach)
26.
"Door vol te houden bereikte de slak de ark."
(Spurgeon)
27.
"Een schuld die groter zou zijn dan Gods liefde bestaat niet."
(Fjodor M. Dostojewski)
28.
"Ongelovigen geloven het ongelooflijkste!"
(K.H. Miskotte)
29.
"Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen."
(J.S. Pasterkamp)
30.
"Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uitgaat?"
(herkomst onbekend)
31.
"Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan."
(herkomst onbekend)
32.
"Christenen zijn niet volmaakt, maar vergeven."
(herkomst onbekend)
33.
"Vergeven is heel ver gaan in het geven, dus eigenlijk ver-geven."
(herkomst onbekend)
34.
"We moeten elkaar de voeten wassen, niet de oren."
(herkomst onbekend)
35.
"Weet u wat een wonder is? Een wonder is dat God in onze beleving iets doet, wat in onze beleving niet kan, maar wat dat in Zijn beleving heel gewoon is."
(Wilford H. Reidt)
36.
"Opwekking begint wanneer mensen stoppen over andermans zonden te praten en hun eigen zonden gaan belijden."
(herkomst onbekend)
37.
"Geloven dat de mens door enkel toeval is ontstaan is net zoiets als geloven dat het woordenboek is ontstaan door een explosie in een drukkerij."
38.
"Liefde is niet iets dat je voelt, maar iets dat je doet."
39.
"Een held is niet iemand die niet bang is. Een held is iemand die gaat, ook als hij bang is."
40.
"God roept niet mensen die bekwaam zijn; Hij bekwaamt mensen die Hij geroepen heeft."
(herkomst onbekend)
41.
"Ieder mens is net zo dichtbij God als hij zelf wil."
42.
"Zie je wel eens jongeren die hun mobieltje vergeten? Dat gebeurt zelden. Wanneer het gebeurt, gaan ze terug naar huis om hem te halen. Het is een regelrechte ramp wanneer ze het mobieltje kwijt zijn en er moet zo snel mogelijk een nieuwe worden gehaald. Gingen we maar op die manier met onze Bijbel en het gebed om."
(Evangelist Ruysser)
43.
"Bekering is voor alles dat wij respect voor God krijgen."
(A. van Ruler)
44.
"God speelt geen rol in mijn leven... Hij is de regisseur!"
(herkomst onbekend)
45.
"Wat je zegt kunnen mensen in twijfel trekken, maar ze zullen altijd geloven wat je doet."
(herkomst onbekend)
46.
"Het woord van God bewaar je niet in de boekenkast, maar in je hart."
(herkomst onbekend)
47.
"Goed voornemen: Less Facebook, but more Face in the Book!"
(opgepikt van... Facebook!!)
48.
"Voor een atheïst is het moeilijkste moment, wanneer hij dankbaar is, maar hij weet niet wie hij moet danken."
(Samuel Cavert)
49.
"Als je geen honderd mensen kunt voeden, voed er dan één."
(Moeder Theresa)
50.
"Je bent ofwel een zendingsveld, ofwel een zendeling."
51.
"Tien minuten per dag doorgebracht in gemeenschap met Christus, ja zelfs twee minuten zullen de hele dag veranderen. "
(Henry Drummond)
52.
"Een leven met Christus betekent eindeloze liefde. Zonder Hem is het een liefdeloos eind."
(Billy Graham)
53.
"Bid om een dikke huid en een gevoelig hart."
(Billy Graham)
54.
"Als je van het evangelie gelooft, wat je bevalt en verwerpt, wat je niet bevalt, dan geloof je niet het evangelie, maar jezelf."
(Augustinus)
55.
"Een Schot die drie weken niet in de kerk was geweest, vond thuis de predikant die op hem wachtte. Zwijgzaam als Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen een tijdlang bij het vuur en geen van de twee zei een woord. Tenslotte boog de predikant zich voorover, pakte de tang, nam er een gloeiende kool mee uit het vuur en legde die apart op de haard. Samen keken ze toe hoe alle licht, vuur en warmte eruit verdween tot het kooltje koud, dood en donker was. Het gemeentelid glimlachte en zei: "Begrepen dominee, zondag hoop ik weer in de kerk te zijn"."
(herkomst onbekend)
56.
"Gelukkig ben je niet omdat alles perfect is, maar omdat je besloten hebt om voorbij de onvolkomenheden te kijken."
(herkomst onbekend)
57.
"Fouten zijn er om van te leren, niet om te herhalen."
(herkomst onbekend)
58.
"Leer van je verleden en maak dan snel dat je eruit weg komt."
(herkomst onbekend)
59.
"Ik denk niet aan alle ellende, maar aan het mooie dat overblijft."
60.
"Ik heb deze brief wat langer dan gebruikelijk gemaakt, omdat ik geen tijd had om hem korter te maken."
(Blaise Pascal)
61.
"Een verslaggever vroeg het koppel: "Hoe zijn jullie erin geslaagd om 65 jaar bij elkaar te blijven? De vrouw antwoordde: `Wij zijn geboren in een tijd, waarin dingen niet werden weggegooid, als er een beschadiging aan was, maar hersteld.'"
(herkomst onbekend)
62.
"Religie bestaat alleen maar, omdat het er vanuit gaat, dat God afwezig is en we een weg naar Hem moeten vinden."
(Malcolm Smith)
63.
"Many things are needed to prove you're smart. Only one thing is needed to prove you're stupid."
(Bill Wilson)
64.
"Verslagen worden is slechts een tijdelijke situatie. Opgeven maakt het pas permanent."
(Dwight D. Eisenhower)
65.
"Gebed kan op plaatsen komen, waar wijzelf niet kunnen komen"
66.
"Voorbede is het immuunsysteem van het Lichaam van Christus."
(Bob Sorge, in zijn boek "Secrets of the Secret Place")
67.
"De wereld wil dat je gelukkig bent, maar niet heilig. Religie wil dat je heilig bent, maar niet gelukkig. Jezus wil dat je gelukkig bent, maar ook heilig."
(Georgian Banov)
68.
"Geloven dat er "iets" is, betekent meestal leven alsof er "niets is""
(Peter Laman)
69.
"Mijn grootste zorg is niet, of God aan onze kant staat. Mijn grootste zorg is dat wij aan Gods kant staan, want God heeft altijd gelijk."
70.
"De bijbel bedoeld als brood, voor dagelijks gebruik; niet als cake voor speciale gelegenheden."
(herkomst onbekend)
71.
"Oordeel niemand, omdat hij anders zondigt dan jijzelf."
(herkomst onbekend)
72.
"Het evangelie is nieuws over wat God heeft gedaan om ons te bereiken. Het is niet een advies aan ons over wat wij moeten doen om God te bereiken."
(Tim Keller)
73.
"Ouderwijsheid: Als je wilt dat je kinderen met beide voeten op de grond blijven staan, leg dan wat verantwoordelijkheid op hun schouders."
(herkomst onbekend)
74.
"Ik heb de laatste bladzijde van de Bijbel gelezen. Het komt allemaal goed."
75.
"De beste manier om te verdwalen is te ontkennen waar je bent."
(Dennis Mohn)
76.
"God vraagt niet of je geschikt bent, maar of je beschikbaar bent. Als je beschikbaar bent, gaat God het Zelf in je uitwerken."
(Aad van de Sande)
77.
"Je hoeft niet volmaakt te zijn om anderen te helpen, maar je moet wel volmaakt zijn om anderen te oordelen. Daarom kan alleen God oordelen."
(herkomst onbekend)
78.
"Geloof is de eerste stap zetten, zelfs als je de hele trap nog niet kunt zien."
(Martin Luther King jr.)
79.
"God roept ons niet om naar de kerk te gaan. Hij roept ons om de kerk te zijn."
(herkomst onbekend)
80.
"Christenen worden vaak boos op andere christenen, omdat ze anders zondigen dan zij zelf."
(Philip Yancey)
81.
"Ik geloof in Christus, zoals in de zon. Niet omdat ik Hem kan zien, maar omdat ik door Hem alle andere dingen kan zien."
82.
"Als er geen gebed nodig is om je visie te verwezenlijken, dan denk je te klein."
(herkomst onbekend)
83.
"Als je zegt: "Ik kan niet geloven in een God die...", dan zeg je eigenlijk dat je niet wilt geloven in een God die je verstand te boven gaat."
(Tim Keller)
84.
"Je realiseert je pas dat Jezus alles is wat je nodig hebt, als Jezus alles is dat je hebt."
(Tim Keller)
85.
"Als je teruggaat naar de schaduw eindig je in het duister. De werkelijkheid is Christus. Kol2:17"
(Jeroen Koornstra)
86.
"Vergeving, man, vergeving is extreem bevrijdend. En ik ben hier om je te zeggen, met mijn hele hart en geest, dat het mogelijk is. Je kunt bevrijd worden."
(Carlos Santana, Santana over hoe vergeving hem bevrijdde nadat hij zich tot Jezus wendde.)
87.
"Zelfs al het water van de wereld kan een schip niet laten zinken, als het niet binnen komt. Zo kan geen enkel kwaad een christen laten vallen, zolang deze het kwaad niet binnen laat."
(herkomst onbekend)
88.
"Traditie is het levende geloof van de doden; traditionalisme is het dode geloof van de levenden."
(Jaroslav Pelikan)
89.
"Van je collega’s leest 1% misschien wel eens in de Bijbel, bezoekt 10% ooit wel eens een kerk maar leest 100% jouw leven..."
90.
"In ieder groot werk van God zijn er drie stadia: Eerst is het onmogelijk, daarna is het moeilijk en dan is het gedaan."
91.
"De boodschap van kerst: God is te heilig voor ons dat wij Hem zouden kunnen bereiken, maar God houdt te veel van ons, om niet naar ons toe te komen. Dank u, Jezus."
92.
"Je kunt Gods goedheid niet overdrijven."
(Todd White)
93.
"Atheïsten zijn als mensen die niet geloven dat koffie bestaat. Ze vragen constant om bewijs. En christenen? Wel, christenen zijn als mensen die gewoon van koffie genieten!"
94.
"Als je alleen kennis opdoet over God, blijf je ook alleen maar een kennis van God."
(onbekend)
95.
"Jezus heeft niet gezegd dat de hele wereld naar de kerk moet gaan, maar dat de kerk naar de hele wereld moet gaan."
(Greg Laurie)
96.
"Fascinerend dat ‘de vader van alle gelovigen’ uit de Bijbel, Abraham, een onbekende God op een of andere manier tegenkwam en dat hij met minimale informatie op reis is gegaan. We zitten nu veel opgescheept met kerken die maximale informatie hebben en zijn vergeten dat we op reis moeten zijn."
(Wouter van der Toorn)
97.
"Ik heb de islam verlaten omdat ik het leven van Mohammed heb bestudeerd en ik ben christen geworden omdat ik het leven van Jezus heb bestudeerd."
(Dr. Nabeel Qureshi)
98.
"De waarheid trekt zich niets aan van jouw mening."
(herkomst onbekend)
99.
"Er komt een tijd dat de herders niet meer de schapen zullen voeden, maar dat ze in plaats daarvan de bokken zullen entertainen."
100.
"Ik ben een dwaas voor Christus... wiens dwaas ben jij?"
(Anne v.d. Bijl)