Deze website maakt gebruikt van cookies. De overheid verplicht ons u daarover te informeren. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
Click hier voor meer informatie. Click op deze boodschap om deze te verbergen.
Niet aangemeld
Top

Om een reactie te plaatsen op deze website, moet je allereerst aangemeld zijn. Daarnaast moet je je houden aan de volgende gedragsregels en bepalingen. Door een reactie te plaatsen, aanvaardt je deze voorwaarden.

Gedragsregels

 1. De basisregel is: respect. Reageer altijd met respect voor degene op wiens teksten je reageert.
 2. De inhoud van de reacties moet overeenstemmen met de Belgische wetten.
 3. Elke reactie moet inhoudelijk betrekking hebben op het artikel, of de blog, waaronder deze geplaatst wordt.
 4. Het is verboden om reacties met een perverse, seksueel getinte, racistische, of anderszins discriminerende inhoud te plaatsen.
 5. Reacties mogen geen reclameboodschappen bevatten. Ook aankondigingen van, of uitnodigingen voor evenementen zijn niet toegestaan. Als je wilt, dat een evenement wordt aangekondigd op deze website, gebruik dan de contactpagina om hierom te verzoeken. De aankondiging kan dan eventueel worden opgenomen op de nieuwspagina van de website.
 6. De bedoeling van deze website is informatie te verschaffen, die gerelateerd is aan de Christengemeente Maaseik. Reacties dienen in lijn te zijn met wat we als Christengemeente geloven. Als je het daarmee niet eens bent, vragen wij je om daarover niet op deze website te discussiëren. Er zijn discussiefora genoeg op het internet, die deze mogelijkheid bieden.
 7. Je mag alleen teksten plaatsen, waarvan je zelf de rechtmatige eigenaar bent in de zin van het Belgisch Auteursrecht. Door een tekst te plaatsen, verklaar je zelf de eigenaar te zijn van die tekst. Als blijkt dat dit niet zo is, verklaar je je aansprakelijk voor alle kosten, die het toch plaatsen van die tekst tot gevolg kan hebben.
 8. Alle reacties dienen in de Nederlandse taal geschreven te zijn.

Bepalingen

 1. Door een reactie te plaatsen geeft je aan de Christengemeente Maaseik het recht, deze reactie te kopiëren en te publiceren in welke door de Christengemeente Maaseik gekozen vorm dan ook.
 2. De Christengemeente Maaseik is jou geen enkele vergoeding verschuldigd voor het gebruik van teksten die je op deze website plaatst.
 3. De beheerder(s) van deze website hebben ten alle tijde het recht om reacties zonder opgaaf van redenen aan te passen, of te verwijderen van de website.
 4. Als je je niet aan deze regels houdt, hebben de beheerder(s) van deze website het recht om je reacties, of je gebruikersaccount te verwijderen, dan wel onbruikbaar te maken.
 5. Deze gedragsregels en bepalingen kunnen ten alle tijde, zonder verdere mededeling worden gewijzigd. De gewijzigde gedragsregels en bepalingen zijn dan ook toepasbaar op alle voorgaande reacties en andere bijdragen.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze gedragsregels, of bepalingen, dan kun je deze stellen door gebruik te maken van onze contactpagina.